Nlogit-Software-Training-Course

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار Nlogit

مرکز تحقیقات راه، مسکن شهرسازی قصد دارد کارگاه آموزشی آشنا با نرم افزار Niogit را با هدف افزایش دانش و توان اجرائی مهندسین راه وترابری، حمل‌و‌نقل و ترافیک در 4 و 5 دی ماه سال جاری از ساعت 8:00 الی 16:00 در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار نماید.
برای ثبت نام به آدرسhttps://workshop.bhrc.ac.ir/ مراجعه نمایید.
آقای مهندس حسنلو به شماره تماس 09374054353 به عنوان نماینده آموزشی مرکز جهت هماهنگی‌های لازم معرفی می گردد. برای کلیه شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی گواهینامه معتبر از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی صادر می شود.