فستیوال نوآوری از پساب تا آب

فستیوال نوآوری از پساب تا آب

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ که یک شرکت واسطه نوآوری است و با هدف تسهیل فرآیند انتقال تکنولوژی بین بنگاه‌های تولیدی و خدماتی ایرانی و بین‌المللی فعالیت می‌کند، فعالیت تخصصی خود را در فناوری‌های حوزه آب در شبکه‌ای تحت عنوان «اٌهاب» و با همکاری مرکز علم و توسعه دانشگاه علم و صنعت آغاز کرده است.
این مجموعه به‌عنوان کارگزار مرکز فن بازار ملی ایران قصد دارد در تیر ماه سال 98، فستیوال نوآوری‌های کاربردی در معرفی فناوری‌ها و حل چالش‌های نوآوری آب و پساب در صنایع کشور را در قالب «فستیوال نوآوری از پساب تا آب» با همکاری شرکت فرابورس و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار کند. در این فستیوال مسائل و نیازهای شرکت‌ها و صنایع کشور که با حوزه آب و پساب مرتبط هستند شناسایی شده و سپس نوآوری و فناوری‌های متناسب با آن‌ها به صنایع معرفی می‌شود.
لذا از متقاضیان دعوت می‌شود که طرح‌های خود را حداکثر تا تاریخ 15 خردادماه سال جاری به آدرس پست الکترونیک proposal@boomerangtt.com ارسال کنند که از امکان ارائه طرح و فناوری خود به سرمایه گذاران و صنایع برخوردار شوند.