فراخوان مرکز مدیریت بهره‌وری ایران

توانمندسازی شرکت‌های دانش بنیان

به استحضار می‌رساند مرکز مدیریت بهره‌وری ایران در نظر دارد با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست جمهوری، نسبت به ارائه خدمات توانمندسازی به شرکت‌های دانش‌بنیان به شرح زیر اقدام نماید:

  • خدمات مشاوره
  • خدمات یادگیری (آموزشی)
  • حضور در جوایز ملی و بین‌المللی
  • حمایت از اخذ استانداردها و مجوزهای ملی و بین‌المللی
  • خدمات تجاری‌سازی (حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی)
  • خدمات تجاری‌سازی (عضویت در اتاق بازرگانی، دریافت کارت بازرگانی، ثبت برند و علامت تجاری)

لذا شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری مدرس و متقاضی بهره‌مندی از خدمات فوق می‌توانند جهت اطلاع از شرایط ثبت نام با کارشناس دفتر توسعه و انتقال فناوری از طریق شماره تماس   669919151 داخلی 2072 تماس حاصل فرمایند.