حمایت بنیاد علمی استاد یوسف ثبوتی به همران بنیاد فرهنگی- خیریه از پژوهش‌ها و طرح­‌ها

حمایت بنیاد علمی استاد یوسف ثبوتی به همراه بنیاد فرهنگی- خیریه از پژوهش‌ها و طرح­‌ها

بنیاد علمی استاد یوسف ثبوتی به همراه بنیاد فرهنگی- خیریه ترکمان قصد دارند از پژوهش‌ها و طرح­‌هایی که به شکل عینی منجر به رفع یکی از مشکلات کشور شوند حمایت کنند، همچنین میزان حمایت پس از بررسی طرح­‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.
متقاضیان می­‌توانند طرح­‌های خود را تا پایان تیر ماه 1398 به آدرس ایمیل info@bonyadsobouti.com ارسال کنند.