رویداد رقابتی سه روزه اینترنت اشیا

رویداد رقابتی سه روزه اینترنت اشیا

از آنجایی‌که اینترنت اشیا بخش مهمی از زندگی ما و یکی از فرصت‌های اصلی ایجاد کسب وکارها و اشتغال است، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر دارد با کارگاه‌ها، منتورها و شبکه سرمایه‌گذاران و مشاوران تخصصی، رويداد سه روزه رقابتی در حوزه IoT (اینترنت اشیا) با هدف تیم‎سازی و آغاز کسب و کار برگزار کند. همچنین می‌توانید اطلاعات بیشتر را در لینک رویداد ملاحظه فرمایید.
زمان برگزاری: 28 تا 30 آذرماه 97
محل برگزاری: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران