معافیت از ضرایب حق بیمه شرکت‌های دانش بنیان

بر اساس تفاهم‌نامه میان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سازمان تأمین اجتماعی، بخشنامه 14/12 درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تعامل شرکت‌های دانش‌بنیان با سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسید. بر اساس این بخشنامه کلیه قراردادهای دانش‌بنیان که به تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور برسند از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصا حساب اینگونه قراردادها را صادر کند. همچنین شرکت‌های متقاضی استفاده از این معافیت با مراجعه به سامانه bizservices.ir می‌توانند درخواست خود را به همراه متن قرارداد و نامه اعلام پایان پروژه در سامانه ارسال کنند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر:

www.daneshbonyan.ir