جذب نیروی امریه سربازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

جذب نیروی امریه سربازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

از آنجایی‌که فارغ‌التحصیلان جوان کشور، سرمایه‌های انسانی نسل فردای کشور بوده و خدمت مقدس سربازی زمینه‌ساز آمادگی و تجربه اندوزی آنان را فراهم می‌کند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر مبنای این نگرش که خدمت سربازی به شکل امریه در سازمان‌ها مهیا کننده شرایط لازم در راستای بهره‌گیری از توانایی‌های بالقوه نسل جدید در ایجاد تحول و تعالی در سطح نظام دولتی و خصوصی کشور است، در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان واجد شرایط، نسبت به جذب نیروی امریه سربازی اقدام کند. شایان ذکر است تمامی مراحل ثبت‌نام، ارزیابی و پیگیری از طریق سامانه‌های مستقر در سایت اطلاع‌رسانی وزارت به آدرس زیر صورت پذیرفته و از ساعت 12 تاریخ 98/01/19 تا 98/01/28 آماده ثبت‌نام متقاضیان خواهد بود. در این مرحله از جذب نیروی امریه، باتوجه به نیازمندی‌های پرسنلی ستاد و دستگاه‌های تابعه این وزارت نیروهای با تحصیلات کارشناسی ارشد و دکترا در رشته‌های تحصیلی حقوق، اقتصاد، علوم اجتماعی، مخابرات، کارمپیوتر، فناوری اطلاعات، امنیت فضای سایبری، مهندسی برق و بیوانفورماتیک در سطح تهران و مراکز استان‌ها، و به‌شکل بومی، قابلیت جذب خواهند داشت.