Startup and cyber security

استارتاپ ویکند امنیت سایبری، 10 تا 12 بهمن‌ماه 97

پنجمین استارتاپ ویکند امنیت سایبری به همت مرکز تخصصی آپا خوارزمی با رویکرد امنیت سایبری، از تاریخ 10 تا 12 بهمن ماه سال جاری، با هدف سرمایه‌گذاری بر روی ایده‌های نوآورانه و افزایش مهارت خودباروری کار آفرینانه در بین نخبگان دانشگاهی و جوانان صاحب ایده و جویای کسب و کار برگزار می‌شود. این رویداد سه روزه با هدف شناسایی و غربالگری ایده‌های جدید در حوزه فناوری اطلاعات، تشکیل تیم‌های کسب و کاری حول ایده‌های منتخب شرکت‌کنندگان، تیم‌سازی و تمرین کار تیمی، طراحی و تدوین بوم کسب و کار، ارائه ایده‌ها به داوران و سرمایه‌گذاران و اهداء جایزه به تیم‌های منتخب و حمایت‌های آتی از آنان برگزار شده و فرصت مناسب و مؤثری برای شرکت‌کنندگان است.

اطلاعات بیشتر در سایت رویداد قابل مشاهده است.