کارگاه آموزشی «طراحی استراتژی با رویکرد نوین تفکر طراحی»

برگزاری دوره آموزشی طراحی استراتژی

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس کارگاه آموزشی با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی «طراحی استراتژی با رویکرد نوین تفکر طراحی» را برگزار می‌کند.

  • پنج‌شنبه ۷ مرداد تا جمعه ۲۲ مرداد

  • ساعت: ۱۰ تا ۱۳

  • هزینه رویداد: ۷۰۰ هزار تومان

  • مدرس: شهریار نورایی، عضو هیئت علمی کارویژه

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس: ۶۶۵۶۱۸۲۹-۰۲۱، داخلی ۱۰۵

محورها

  • فرآیند طراحی استراتژی برد رویکرد تفکر طراحی
  • مؤلفه‌های پنج‌گانه استراتژی
  • ابزارها و روش‌ها