کارگاه تکالیف مالیاتی

کارگاه تکالیف مالیاتی شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها

مرکز رشد دانشگاه قم در نظر دارد، به‌منظور ارتقای توان علمی و عملی مدیران و کارشناسان شرکت‌های فناور پارک‌ها، مراکز رشد و استارت‌آپ‌ها، کارگاه آموزشی با عنوان «تکالیف مالیاتی شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها» را به‌صورت مجازی برگزار کند.
سرفصل‌های کارگاه تکالیف مالیاتی شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها
وظایف مودیان مالیاتی
معافیت‌ها و جرایم مالیاتی
نحوه محاسبه مالیات تکلیفی
نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی
نحوه محاسبه مالیات بر شرکت

ارائه دهنده: استاد میهن‌دوست

زمان برگزاری: از ساعت 12 تا 14روز یکشنبه مورخ 16 تیرماه 98
محل برگزاری: قم، جاده قدیم اصفهان، دانشگاه قم

شماره تماس: 09901535402