TehranUni-RTweek-Workshop

کارگاه آموزشی هفته پژوهش و فناوری

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر دارد به منظور ارتقای محتوا و پربارتر نمودن فعالیت‌های نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری 8 کارگاه آموزشی در حوزه‌های مرتبط با کسب و کار را در روزهای 3 الی 6 دی ماه در محل غرفه پارک دانشگاه تهران برگزار نماید. هزینه حضور در کارگاه برای همکاران سایر پارک ها و مراکز رشد رایگان می‌باشد.
اطلاعات تکمیلی در خصوص هر کارگاه و سرفصل‌ها در وبگاه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به آدرس http://stp.ut.ac.ir/workshop-utinvest درج گردیده است.