ثبت نام سیزدهمین جشنواره ملی کارآفرینان برتر

ثبت نام سیزدهمین جشنواره ملی کارآفرینان برتر

توجه به کارآفرینی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در زمینه توسعه و ترویج آن، از الزامات برنامه‌های مختلف توسعه اقتصادی کشور بوده و ماهیت فرادستگاهی و فرابخشی مقوله کارآفرینی توجه به آن را توسط تمامی دستگاه‌ها ضروری می‌سازد. در همین ارتباط، یکی از برنامه‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باتوجه به رسالت و وظایف آن، انجام فعالیت‌های بنیادی در خصوص توسعه و ترویج کارآفرینی است.
بدین‌منظور هرساله وزارت‌خانه مذکور باهدف شناسایی کارآفرینان در سراسر کشور و انتخاب برترین کارآفرینان و معرفی آنان بهعنوان الگوهای برتر به آحاد جامعه خصوصا جوانان، اقدام به برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر کرده است. برگزاری این جشنواره می‌تواند زمینه‌های حضور کارآفرینان در جامعه و افزایش سرعت توسعه فرهنگ کارآفرینی را فراهم کند، این جشنواره، میعادگاهی برای گردهم آوردن کارآفرینان است که تجارب موفق خود را با جامعه در میان گذارند و مشعل و چراغ راهی برای نسل جوان و نوپا باشند.
مهلت ثبت‌نام: پایان تیرماه 98