سلسله نشست‌ها با موضوع «دانشگاه کارآفرین ازنظر تا عمل»

سلسله نشست‌ها با موضوع «دانشگاه کارآفرین ازنظر تا عمل»

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به‌عنوان کانون تفکر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در راستای ماموریت واگذارشده از طرف وزارت نامبرده، در نظر دارد سلسله نشست‌هایی با موضوع «دانشگاه کارآفرین ازنظر تا عمل» را با حضور متخصص‌های این حوزه، در سطح مدیرهای ارشد، کارشناس‌ها و علاقه‌مند‌ها به این موضوع برگزار کند.

محورها
کارآفرینی در دانشگاه
مدل‌های کارآفرینی سازمانی و استنباطات راهبردی برای استقرار دانشگاه ارزش‌آفرین
سخنران‌ها
دکتر بهزاد سلطانی، عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
دکتر بهروز زارعی، عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

هزینه رویداد: رایگان
اعطا گواهی به شرکت‌کننده‌ها

پست الکترونیکی: info{at}nrisp{dot}ac{dot}ir
زمان برگزاری: روز شنبه مورخ 20 مهرماه 98، ساعت 10 تا 12
محل برگزاری: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
شماره تماس: 88036144-021، داخلی 118