دعوت به مراسم درختکاری

پارک علم و فناوری مدرس از دوستداران طبیعت جهت کاشت نهال با کد شخصی در روز دوشنبه، مورخ 95/12/16 ساعت 10:30 در محل پردیس بابایی این مجموعه، به آدرس تهران، کیلومتر 10 اتوبان بابایی، جنب دانشگاه امام حسین (ع)، دعوت به عمل می آورد در ضمن وسیله ایاب ذهاب مهیا می باشد و همچنین امکان حضور در عکس دسته جمعی نیز فراهم است.
شماره تلفن تماس جهت ثبت نام: 91082100-021
1395/12/01