گزارش عملکرد دستاوردهای 40 ساله ارتباط دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور با جامعه و صنعت

گزارش خلاصه‌ای از عملکرد دستاوردهای 40 ساله ارتباط دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور با جامعه و صنعت

در قسمت دانلود می‌توانید گزارش خلاصه از عملکرد دستاوردهای 40 ساله ارتباط دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور با جامعه و صنعت را مشاهده فرمایید.