عناوین اولویت‌های پژوهشی سال 98 شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

عناوین اولویت‌های پژوهشی سال 98 شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

به اطلاع اساتید و محقق‌ها می‌رساند؛ عناوین اولویت‌های پژوهشی سال 98 شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در پیوست زیر قابل مشاهده است.