کارگاه آموزشی «امور مالیاتی و حسابداری درزمینه مبحث‌های موردنیاز بازار کار»

موسسه آریانا حساب در نظر دارد، به مناسبت روز حسابدار کارگاه آموزشی «امور مالیاتی و حسابداری درزمینه مبحث‌های موردنیاز بازار کار» با سرفصل، نیازهای امور مالی و بازار کار کدام است، نیازهای بازار کار و حسابداری، مالی، مالیاتی و نرم‌افزارهای حسابداری، اظهارنامه ارزش‌افزوده و عوارض، صورت معامله‌های فصلی و اظهارنامه مالیات بر درآمد برگزار کند.

پست الکترونیکی: arianahesab{at}gmail{dot}com
زمان برگزاری: ساعت 10 تا 13، روز جمعه مورخ 22 آذرماه 98
محل برگزاری: تهران، بزرگراه نواب جنوب به شمال، بالاتر از پل امام خمینی، پلاک 437، ساختمان هدهد 1، واحد 104
شماره تماس: 66846762-021، 09372098201(محمدی)، 09121155770(رفیعی)، 09395790512 و 09120159303(درویش)