دومین نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی «فناوری، اطلاعات، ارتباطات و نوآوری» و اولین نمایشگاه «رسانه‌های علم محور (کیتکس 2020)»

دومین نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی «فناوری، اطلاعات، ارتباطات و نوآوری» و اولین نمایشگاه «رسانه‌های علم محور کیتکس 2020»

شرکت اندیشه هنر بارثاوا در نظر دارد، با حمایت و حضور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دومین نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی «فناوری، اطلاعات، ارتباطات و نوآوری» و اولین نمایشگاه «رسانه‌های علم محور (کیتکس 2020)» را در راستای حمایت از تولید علم، خودکفایی و مقابله با تحریم‌های ظالمانه آمریکا، کمک به کاهش نرخ شکست استارت‌آپ‌ها و تسهیل فضای ایجاد کسب‌وکار، افزایش سطح دسترسی استارت‌آپ‌ها به سرمایه و آماده‌سازی آن‌ها و کمک به جذب سرمایه و هم‌چنین سیاست اقتصاد بدون نفت و فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان برگزار کند.

مهلت ثبت‌نام: تا 10 آذرماه 98
محل برگزاری: مرکز نمایشگاه‌ها و سالن‌های همایش جزیره کیش
زمان برگزاری: مورخ 18 تا 21 دی‌ماه 98