برگزاری سلسله آموزش‌های تحقیق بازار برای پلتفورم آموزشی مادیا توسط شرکت آوینا

تحقیق بازار فرآیندی است که طی آن شرکت بر اساس ویژگی‌های محصول یا خدمت خود و با شناسایی رقبا از ابعاد مختلف و درک نیازها و خواسته‌های مشتریان از محصول یا خدمت، وارد بازار رقابت می‌شود. 

این تحقیق براساس داده‌های جمع‌آوری‌شده در خصوص بازار، خواسته‌های مشتریان، آمار و اطلاعات موجود از بازار یا سابقه پیشین شرکت، استخراج شده و با استفاده از علوم آمار، بازاریابی، روانشناسی، برندینگ و تبلیغات، این داده‌ها به اطلاعات موثق برای تصمیم‌گیری مدیران به‌منظور ورود به بازارهای مختلف تبدیل می‌شوند. 

در این فرآیند ابزارهای مختلف و کارآمدی موردنیاز است که یکی از آن‌ها بخش‌بندی بازار است که بر اساس ویژگی‌های مشتریان مختلف، آن‌ها را در دسته‌های متمایزی قرار داده و سپس بر اساس معیارهای مختلف، یک یا چند دسته ‌را به‌عنوان بازار هدف شرکت بر‌می‌گزیند. 

در ادامه برای دست یافتن شرکت به جایگاه مناسب در این بازار یا بازارهای هدف، راهکارهایی را ارائه می‌کند؛ راهکارهای پیشنهادی می‌توانند در قالب حوزه‌های مختلف آمیخته بازاریابی قرار بگیرند. 

یکی دیگر از این ابزارها سیاست قیمت‌گذاری است که به شرکت کمک می‌کند تا از انحراف بالا در تعیین قیمت محصول اجتناب کرده و دچار مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری اشتباه از قبیل از دست دادن مشتری، عدم پوشش‌دهی بهای تمام‌شده نشود. 

بدیهی است که ابزارهای متعدد دیگری نیز توسط پژوهشگران و تحلیلگران در تحقیق بازار مورداستفاده قرار می‌گیرند. 

در این راستا شرکت سرآمدان اندیشه آوینا باهدف ارائه خدمت به مجموعه پلتفورم آموزشی مادیا، بر آن شده است تا با آموزش کلیه سرفصل‌های حوزه مربوطه به اعضای تیم مادیا، آن‌ها را برای ارائه خدمات هر چه‌بهتر و کامل‌تر به بازار آموزش آماده و یاری کند.
99/06/15