برگزاری جلسه با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌ مدرس، در این جلسه با حضور دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، دکتر اسماعیل قادری‌فر، رییس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی، دکتر پیمان صالحی، معاون نوآوری و تجاری‌سازی، دکتر مسعود ابراهیمی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس و محمدصادق سبط‌الشیخ انصاری، معاون برنامه ریزی و توسعه پارک علم و فناوری به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این جلسه پس از گزارش عملکرد فعالیت‌های پارک، دکتر ستاری از فعالیتها و روند پیشرفت پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس اعلام رضایت کرد و خواستار شتاب بیشتر پارک و توجه ویژه به پروژه های نرم افزاری شد.

سورنا ستاری در این جلسه ضمن قول همکاری بیشتر به پارک در پروژه های پیش رو، بر پایان به موقع پروژه‌های در دست اقدام توسط پارک تاکید کرد. این نشست در ساعت 12:00 تا 13:00 ‌یک‌شنبه 16 شهریور سال جاری در دفتر معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برگزار شد.

ساعت 15:00 – 99/06/16