مطالعه پژوهشی شرکت آوینا از واحدهای فناور پارک

مطالعه پژوهشی شرکت آوینا در مسیر ایجاد کانون‌های ارزیابی بازنشستگان نیروهای مسلح

جامعه متشکل از آحاد و اقشار مختلفی است که بخش‌هایی از آن‌ها در واحدهای مختلف دولتی، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های بزرگ خصوصی مشغول به فعالیت هستند. این افراد در پایان عمر حرفه‌ای خود با پدیده‌ای به نام بازنشستگی مواجه می‌شوند که نیمه دیگری از عمر ایشان را شامل می‌شود. گذار از دوران اشتغال به دوران دوری از شغل و فعالیت‌ اجتماعی، یک اتفاق مؤثر و عمیق در زندگی افراد شاغل است که حتی بر خانواده ایشان نیز اثرات مؤثر، ملموس و مشخصی می‌گذارد.

افراد شاغل که از سِمَت و موقعیت حرفه‌ای و به‌تبع آن وضعیت اجتماعی متناسب با آن برخوردار بوده و با بازنشستگی به‌سوی عدم فعالیت مؤثر و احساس بی‌بازده بودن سوق داده می‌شوند، دچار احساس ضعف شدید روحی و روانی و بعضاً جسمانی شده و به دام روزمرگی و بیهودگی گرفتار می‌شوند. ازاین‌رو، باید از سوی متولیان نهادهای ذی‌ربط و خود کارکنان، رفتار منطقی و رویکرد نظام‌مندی برای طی این مسیر به کار گرفته شود، زیرا در صورت عدم مدیریت صحیح این پدیده، افراد با بحران بازنشستگی مواجه شده و ممکن است آسیب‌های جبران‌ناپذیری به ایشان وارد شود.

از سوی دیگر بسیاری از بازنشستگان به دلایل مختلف ممکن است در بازه سنی میان‌سال قرار داشته و هنوز از سلامت و توانمندی کافی برای اشتغال و فعالیت اقتصادی برخوردار ‌باشند؛ بنابراین، باید شرایطی برای اشتغال مجدد یا کارآفرینی برای ایشان فراهم شود. ازآنجاکه اشتغال و کارآفرینی علاوه بر نیاز به سرمایه‌گذاری مالی، نیازمند برخی تخصص‌ها، مهارت‌ها، دانش و باورهای فردی نیز است، ضروری است تا افراد در آستانه بازنشستگی، نسبت به بررسی و رصد دانش و توانمندی‌های خود اقدام کرده و خود را برای اشتغال در فعالیت اقتصادی پس از بازنشستگی محک بزنند.

ازاین‌رو، ایجاد مراکز و کانون‌هایی برای بررسی توانمندی‌های کارکنان در شرف بازنشستگی، امری ضروری به‌حساب می‌آید که در سرتاسر دنیا موردتوجه قرارگرفته است. برخی از این کانون‌ها به مسائل مالی و برخی به گونه همه جانبه‌ای به بررسی وضعیت فرد در ابعاد مختلف فردی و حرفه‌ای می‌پردازند.

سازمان بیمه تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، به‌منظور بهبود وضعیت بازنشستگان نیروهای مسلح که تعداد تقریبی 700 هزار نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، اقدام به بررسی تجارب موفق ملی و بین‌المللی در مسیر توسعه کانون‌های ارزیابی اقدام کرده است. در این راستا، شرکت سرآمدان اندیشه آوینا در قالب طرح پژوهشی، در مسیر انجام این مطالعه و استخراج راهکارهای کاربردی در مسیر اجرای این اقدامات با این سازمان همکاری می‌کند.

1399/7/5