دیجیتال ساینیج برنا رسانه در شرکت برق منطقه‌ای تهران

افزایش تعداد نمایشگر دیجیتال ساینیج برنا رسانه در شرکت برق منطقه‌ای تهران

شرکت برق منطقه‌ای تهران از زیرمجموعه‌های وزارت نیرو است که از طریق نرم‌افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه به سامانه اطلاع‌رسانی یکپارچه روابط عمومی وزارت نیرو متصل شده است.

با توجه به این موضوع که دفتر روابط عمومی شرکت مذکور برای اطلاع‌رسانی داخلی مستقلاً از وزارت نیرو قصد داشت نمایشگر دیجیتال ساینیج منحصر به خود را راه‌اندازی کند، شرکت برنا گستران به‌عنوان مجری سیستم اطلاع‌رسانی یکپارچه و دیجیتال ساینیج وزارت نیرو تحت عنوان نیرو تیوی در کانون توجه مدیران این شرکت قرار داشت و اقدام برای طراحی و اضافه کردن یک دستگاه نمایشگر دیجیتال ساینیج به شرکت برنا گستران سپرده شد تا در کنار نمایشگر متصل به سامانه وزارت نیرو اطلاع‌رسانی روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای تهران نیز توسط آن انجام پذیرد.

نظر به اینکه در طراحی دیجیتال ساینیج برنا رسانه، نیازهای دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای تهران امکاناتی مانند قرار دادن ویدیو و عکس حاوی پیام‌های آموزشی و تبلیغاتی، همچنین اختصاص دادن بخشی برای نمایش دادن پیام‌های مدیریت و نیز بنری برای خبررسانی رویدادهای داخلی یا مناسبتی در نظر گرفته شد. ضمن اینکه بخشی هم برای اعلام اوقات شرعی روز در کنار این موارد در نمایشگر دیجیتال ساینیج برنا رسانه قرار داده‌شده است.

این امکانات و ده‌ها امکان دیگر مانند زمان‌بندی پخش، اضافه کردن و مدیریت کاربران برای دسترسی‌های مختلف به کاربران نرم‌افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه این امکان را فراهم می‌سازد تا به‌سادگی و در کمترین زمان ممکن انجام تنظیمات و بروز رسانی موردنظر را انجام دهند و به روشی مؤثر پیام‌ها و مطالب خود را به مخاطبان عرضه کنند.

سرعت در اطلاع‌رسانی و نداشتن محدودیت در قرار دادن محتوا در ناحیه‌ها در کنار قابلیت زمان‌بندی دیجیتال ساینیج برنا رسانه باعث تغییر و بروز رسانی اطلاعات نمایش داده‌شده با کمترین تأخیر انجام شود.

این امکانات و در کنار سایر امکانات نرم‌افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه این امکان را می‌دهد تا به‌سادگی و در کمترین زمان ممکن تنظیمات و بروز رسانی موردنظر را انجام‌یافته و به روشی مؤثر پیام‌ها و مطالب خود را به مخاطبان عرضه کنند.

1399/03/21