نرم افزار اطلاع رسانی یکپارچه برنارسانه در شرکت بیمه رازی

نرم افزار اطلاع رسانی یکپارچه برنارسانه در شرکت بیمه رازی

یکی از مهم ترین نیازهای صنعت بیمه این است که همواره سعی دارد در هر مکانی سریعترین راه را برای ارائه خدمات بیمه ای به افراد ارائه بدهد. به همین منظور معمولاً شرکت های بیمه ای دارای شعبات متعددی می باشند تا بتوانند خدمات خود را به افراد بیشتر در سریع ترین زمان ممکن ارائه دهند. دارا بودن یک شبکه فروش و خدمت رسانی به وسعت تمامی استان های کشور باعث می گردد اطلاع رسانی در این سطح به سمت استفاده از ابزار و راهکارهای جدید متمایل گردد چراکه نمی توان با روش های قدیمی متداول مانند استفاده از بنر و پوستر و اطلاعیه به اهداف مورد نظر در زمینه اطلاع رسانی سازمانی دست یافت. نمایشگرهای دیجیتال ساینیج با داشتن قابلیت مدیریت متمرکز از یک نقطه و همچنین امکان استفاده از انواع محتوای چند رسانه ای همزمان در ناحیه های متعدد در آنها یکی از بهترین ابزار برای استفاده در اطلاع رسانی های سازمانی می باشند. با استفاده از این سیستم پیام رسانی عمومی برای مخاطبین برون سازمانی یا درون سازمانی به صورت یکپارچه و بسیار ساده با کمترین هزینه انجام میپذیرد. شرکت برنا گستران دانش پس از چند سال تجربه فروش نرم افزار های دیجیتال ساینیج خارجی با اقدام به تولید نرم افزار اطلاع رسانی یکپارچه برنارسانه استفاده از این فناوری را با کاهش قیمتی بسیار زیاد ساده تر نموده و همچنین با درنظر داشتن مزیت های چندین نرم افزار دیجیتال ساینیج سعی نموده است تمامی نقاط قوت آنها را یکجا فراهم نماید.
با توجه به موارد ذکر شده صنعت بیمه یکی از سازمان هایی است که میتواند استفاده های زیادی از نرم افزار دیجیتال ساینیج نماید. شرکت بیمه رازی به عنوان نخستین شرکت بیمه خصوصی در ایران فعالیت میکند و سرلوحه فعالیت این شرکت ارتقای سطح خدمات بیمه ای و توسعه فرهنگ بیمه ای می باشد. در همین راستا این شرکت از نرم افزار اطلاع رسانی یکپارچه برنارسانه یا دیجیتال ساینیج برنا رسانه برای رسیدن به اهداف خود در زمینه توسعه فرهنگ بیمه ای، همچنین اطلاع رسانی و تبلیغات استفاده نموده است. مهم ترین هدف سازمان از بکار گیری این سامانه ترویج فرهنگ سازمانی یکپارچه و خدمت رسانی مناسب در سطح شعب خود در سراسر کشور می باشد.
1398/12/28