نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه در بیمارستان عرفان

نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه در بیمارستان عرفان

استفاده از نرم افزار دیجیتال ساینیج درمراکز درمانی با توجه به داشتن مراجعین زیاد وجود تعداد زیاد کارکنان با وظایف مختلف میتواند راهکار مناسبی برای تسهیل دریافت خدمات مورد نظر مراجعان و همچنین انجام وظایف کارکنان باشد. تفاوتی ندارد از دیجیتال ساینیج در بیمارستان ها برای آسان تر سپری شدن زمان انتظار برای بیماران و همراهان آنها در سالن های انتظار استفاده شود یا به عنوان راهنمای بخش های مختلف در بیمارستان های بزرگ و یا اطلاع رسانی درمورد مراحل تشکیل پرونده و مراجعات، زیرا وجود نمایشگرهای دیجیتال ساینیج در بیمارستان به داشتن تجربه ای بهتر در این محیط کمک شایانی به افراد میکند. تحقیقات نشان داده اند افرادی که در زمان انتظار ذهن آنها مشغول به چیز دیگری باشد گذر زمان برایشان تا سی و پنج درصد سریع تر خواهد بود. وجود نمایشگرهای دیجیتال ساینیج در بیمارستان ها و به ویژه سالن های انتظار میزان استرس افراد را در چنین شرایطی کمتر کرده و با نمایش اطلاعات مفید، کاربردی ، مرتبط و حتی محتوای سرگرم کننده میتوانند این زمان انتظار را لذت بخش و آرامش بخش نیز کنند. به علاوه پیدا کردن بخش های مختلف در بیمارستان های بزرگ همیشه میتواند برای بیماران و همراهان آنها باعث سردرگمی شود که قرار دادن نمایشگر دیجیتال ساینیج در بیمارستان ها و ارائه اطلاعات مورد نیاز مراجعین توسط آنها کمک میکند احساس آرامش در افراد ایجاد گردد. برای مثال یک نمایشگر دیجیتال ساینیج در بیمارستان با نمایش گام به گام مراحل تشکیل پرونده و رسیدگی به بیماران می تواند ضمن ازبین بردن احساس ناامنی در آنها به ایجاد نظم و آرامش در بیمارستان کمک قابل توجهی نماید و درکنار تمام اینها میتوان با اختصاص ناحیه هایی در نمایشگر به تبلیغات از این راه باعث کسب درآمد هم گردد. اما فواید وجود نمایشگر دیجیتال ساینیج در بیمارستان ها و مراکز درمانی صرفا برای مراجعین نخواهد بود و کارکنان بیمارستان نیز قابل استفاده خواهد بود . نمایش اطلاعیه ها و محتوای آموزشی در این نمایشگرها به پرسنل کمک میکند در لحظاتی که مشغولیت کمتری دارند با تماشا کردن این نمایشگرها اطلاعات خود را افزایش دهند. ارسال اطلاعات در مواقع اورژانسی و پیج پرسنل به یک بخش نیز می تواند از طریق دیجیتال ساینیج در بیمارستان ها صورت پذیرد. ارسال تمامی این اطلاعات به صورت متمرکز از نقطه می تواند باشد و یا اینکه هر بخش در بیمارستان در یک ناحیه مختص خود اطلاع رسانی های خود را انجام دهد.
استفاده از فناوری دیجیتال ساینیج در بیمارستان عرفان نیایش تهران
با توجه به تمامی امکاناتی که نصب نمایشگرهای دیجیتال ساینیج در بیمارستان ها خواهد داشت استفاده از این راهکار در بیمارستان ها بسیار مناسب بوده و درحال افزایش میباشد. بیمارستان عرفان نیایش مجموعه ای مدرن و پیشرفته در ارائه خدمات بیمارستانی و سلامت است که استفاده از دیجیتال ساینیج را در مراحل مختلف مدنظر خود قرار داده است. در این مسیر و در مرحله اول با نصب چند نمایشگر دیجیتال ساینیج در بیمارستان عرفان این کار آغاز گردیده است و میتواند با نصب دیجیتال ساینیج در تمامی اتاق ها و بخش های مختلف گسترده گردد. شرکت برنا گستران دانش مجری این طرح در بیمارستان عرفان می باشد که با استفاده از نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه این مهم در این بیمارستان صورت پذیرفته است. نرم افزار سرور نصب شده در این بیمارستان بر خلاف بسیاری از نرم افزارهای دیجیتال ساینیج دیگر قابلیت و امکان اضافه کردن تعداد نامحدودی کلاینت را دارد که این مزیت برای اجرای مراحل بعدی طرح دیجیتال ساینیج در بیمارستان عرفان کار را بسیار آسان نموده است.