دیجیتال ساینیج برنا رسانه در شرکت کاسل نوش

نصب و راه اندازی دیجیتال ساینیج برنا رسانه در شرکت کاسل نوش

شرکت کاسل نوش مدعی این است که محصولی مطابق با استاندارهای جهانی تولید می‌کند. مدیران این شرکت تفکر خود را نه‌تنها درزمینه تولید محصولات بلکه درزمینه روابط عمومی و تبلیغات و ترویج فرهنگ‌سازمانی فوق در پیش‌گرفته و برای رسیدن به اهداف خود از محصول دیجیتال ساینیج شرکت مهندسی برنا گستران دانش بهره گرفته‌اند.
 از طرفی با توجه به پراکندگی جغرافیایی شرکت کاسل نوش مدیران این شرکت نیاز به یک سیستم اطلاع‌رسانی یکپارچه که بتواند میان دفتر مرکزی و کارخانه ارتباط برقرار کند را به‌وفور احساس کردند و از طریق سیستم اطلاع‌رسانی یکپارچه یا دیجیتال ساینیج برنا رسانه میان کارخانه و دفتر مرکزی خود این ارتباط را ایجاد کرده‌اند.
ازآنجایی‌که این شرکت در سطح بین‌المللی فعالیت دارد و همواره بازار خارج از کشور را نظارت می‌کنند، کاملاً به کارکردهای نرم‌افزار اطلاع‌رسانی و دیجیتال ساینیج آگاه می‌باشند و به‌خوبی می‌شناسند؛ به همین دلیل نیاز به یک سیستم اطلاع‌رسانی یکپارچه را به میزان زیاد احساس می‌کردند و پس از بررسی بازار داخلی و خارجی تصمیم به استفاده از نرم‌افزار اطلاع‌رسانی یکپارچه یا دیجیتال ساینیج شرکت مهندسی برنا گستران دانش گرفتند.