افزایش تعداد نقاط دیجیتال ساینیج برنا رسانه در سازمان بنادر و دریانوردی

افزایش تعداد نقاط دیجیتال ساینیج برنا رسانه در سازمان بنادر و دریانوردی

پروژه دیجیتال ساینیج برنا رسانه در سال 1395 در سازمان بنادر اجرایی شد و در شروع کار بیشتر از کاربری در حوزه روابط عمومی الکترونیک استفاده میشد ولی با گذر زمان و کاربرد های متنوع دیجیتال ساینیج برنا رسانه به سراغ محتوای تخصصی سازمان نیز رفتند بدین ترتیب که در زیر مجموعه های خود برای مثال در منطقه اقتصادی ویژه امیر آباد نیز نسخه های کلاینت راه اندازی شد و کاربری نمایشگر ها با توجه به اینکه هر کدام از نمایشگر ها در گروه های مختلفی قرار می گرفتند و مدیریت و زمانبندی دیجیتال ساینیج برنا رسانه به کاربران مختلفی سپرده شده بود به نحوی مدیریت میشد که در یکی از ناحیه ها محتوای تخصصی از ترخصیص در بندر با توجه به استاندارد های سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفت و در کنار آن محتوای مربوط به روابط عمومی نیز در حال پخش می باشد.

مدیریت متمرکز نمایشگر ها با توجه به پراکندگی جغرافیایی در سازمان ها از مهمترین امکانات دیجیتال ساینیج برنا رسانه در سازمان بنادر و دریانوردی می باشد همچنین مدیریت کاربران در هر کدام از ناحیه ها و تعیین سطح دسترسی برای کاربران از امکانات پر کاربرد دیجیتال ساینیج برنا رسانه در منطقه بندر امیرآباد بوده و توجهات زیادی را در این خصوص به خود جلب کرده است.

برخی از امکانات تخصصی نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه استفاده شده در بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
از دیگر امکانات دیجیتال ساینیج برنا رسانه اتصال به دیتابیس های مختلف سازمانی و پرتال های درون سازمانی بوده تا کمترین نیروی انسانی صرف محتوا سازی در دیجیتال ساینیج برنا رسانه باشند به نحوی که کافی است ناحیه دلخواه مربوط به این محتوا را متصل کنند یا برای مثال بخشی از پرتال یا وب سایت سازمانی را به آن متصل کنند تا زمانی که هر کدام از آن محتوا ها به صورت اتوماتیک به روز شدند ناحیه مربوطه نیر به صورت اتوماتیک در دیجتال ساینج برنا رسانه بروز شود.

مراحل کار در دیجیتال ساینیج برنا رسانه به دلیل محیط کاربر پسند در داشبورد مدیریتی نرم افزار بسیار روان بوده به نحوی که پیش بینی شده برای مثال در هنگام خوش آمد گویی به مدیران و معاونین در هنگام بازدید از مجموعه در لحظه روی نمایشگر ها به تصویر در بیاید و این امر به سرعت محتوا گذاری در دینجیتال ساینیج برنا رسانه تاثیر بسزایی داشته است.

ایجاد ناحیه ای برای گزارش آب و هوا در نمایشگر های ساینیج برنا رسانه نیز برای سازمان بنادر و دریانوردی و نمایشگر های دیجیتال ساینیج برنا رسانه در منطقه ویژه امیرآباد نیز مورد توجه بوده زیرا مراحل ترخیص کالا با توجه به شرایط آب و هوایی متغیر بوده و نمایشگر های هوشمند دیجیتال ساینیج برنا رسانه در ورودی سازمان کمک های مفیدی را میتواند به مخاطبین و ارباب رجوعان در سازمان کند.