اطلاع رسانی یکپارچه با دیجیتال ساینیج برنارسانه در شهرداری منطقه یک تهران

اطلاع رسانی یکپارچه با دیجیتال ساینیج برنارسانه در شهرداری منطقه یک تهران

شهرداری ها اصلی ترین و یکی از پر رفت و آمد ترین سازمان های ارائه خدمات شهری به شهروندان میباشند که بصورت مستقیم با آنها در ارتباط هستند و خدمات بسیار زیادی را ارائه میدهند. با توجه به تنوع بالای خدمات و اینکه در بسیاری موارد ممکن است شهروندان عادی اطلاعات کافی از روند پیگیری درخواست های خود نداشته باشند اهمیت اطلاع رسانی دقیق و روشن برای مراجعین در شهرداری ها مشخص میباشد. در چنین مواردی افراد با مراجعه به محل های درنظر گرفته شده و دریافت اطلاعات و راهنمایی در خصوص خدمات مورد نظر خود از کارکنان آن سازمان میتوانند به منظور خود دست یابند. این روش به صورت معمول از گذشته در سازمان ها و ادارات مورد استفاده قرار گرفته است و اکنون نیز اکثراً به همین شکل انجام میشود. اما با توجه به وجود راهکارهایی مانند نرم افزار های اطلاع رسانی دیجیتال ساینیج که میتوانند به صورت متمرکز و از یک نقطه برنامه ریزی و کنترل شوند میتوان در کنار اطلاع رسانی در خصوص دریافت خدمات در یک سازمان به طور همزمان و در کنار آن با پخش محتواهای چند رسانه ای متعدد و گوناگون که دارای تنوعی از فایل های تصویری عکس و ویدیو گرفته تا اسلایدهای پاورپوینت میباشند به اموری مانند ارتقاء فرهنگ رفتاری شهروندان و القای سیاست های مورد نظر یک سازمان به مراجعین نیز پرداخت.
1397/12/22