راه‌اندازی سیستم مدیریت جلسات توسط شرکت فرسا

راه‌اندازی سیستم مدیریت جلسات توسط شرکت فرسا

بزرگ‌ترین سامانه مدیریت جلسات ویدیو کنفرانس در سازمان جمعیت هلال‌احمر کل کشور توسط شرکت فرسا راه‌اندازی شد.
در این سامانه کلیه استان‌های کشور به همراه کلیه شهرهای زیرمجموعه به سامانه مرکزی مدیریت جلسات ویدیو کنفرانس جمعیت هلال‌احمر متصل شد و همچنین هر یک از استان‌ها نیز قادر هستند کلیه جلسات خودشان را در مجموعه‌های مرتبط با خود به‌وسیله سامانه مدیریت کرده و کلیه کنفرانس‌های مجازی خود را در این سامانه برگزار کنند.
این سامانه به کمک مجموعه هلال‌احمر راهی نوین را در خصوص مدیریت بحران‌های به وجود آمده در کشور به‌وسیله مدیریت جلسات مدیریتی، جلسات بحران و جلسات هماهنگی‌های مردمی گشوده است.
99/01/16