افزایش نمایشگرهای ساینیج در کمیته امداد امام خمینی

افزایش نمایشگرهای دیجیتال ساینیج در کمیته امداد امام خمینی

کمیته امداد امام خمینی یکی از سازمان‌هایی است که از نرم‌افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه برای مدت بیشتر از 3 سال در امور اطلاع‌رسانی سازمانی خود استفاده می‌کند. 

این سازمان با نصب نمایشگرهای دیجیتال در بالای آسانسور طبقات و مدیریت محتوای آن‌ها با استفاده از نرم‌افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه، از زمان انتظار کارکنان و مراجعین برای انتقال پیام‌های دفتر روابط عمومی استفاده می‌کند. ازآنجایی‌که امروزه افراد با نمایشگرهای دیجیتال به‌راحتی ارتباط برقرار می‌کنند و توجهشان سریعاً به آن‌ها جلب می‌شود پیام‌هایی که از این طریق نمایش داده می‌شوند با تأثیر زیادی در مخاطب همراه خواهد بود. 

به همین دلیل و با توجه به تجربه استفاده سه‌ساله از نرم‌افزار دیجیتال ساینیج دفتر روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی اقدام به افزایش نقاط نصب دیجیتال ساینیج کرده است تا بخش‌های بیشتری از ساختمان را تحت پوشش این سامانه اطلاع‌رسانی قرار دهد. 

تعداد نمایشگرهای دیجیتال ساینیج در یک ساختمان باید با توجه به مساحت فضاهای عمومی در یک ساختمان و مقدار تردد افراد تعیین شود. 

پوشش دادن هرچه بیشتر فضاهایی مانند اتاق‌های انتظار و ورودی سازمان‌ها با نمایشگرهای دیجیتال ساینیج باعث ضریب نفوذ بالاتر پیام‌های نمایش داده‌شده از آن‌ها می‌شود و محتوای کلیه این نمایشگرها به‌راحتی طراحی و مدیریت می‌شود. 

نرم‌افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه در نمایشگرهای نقاط مختلف ساختمان نصب‌شده است و پروژه اطلاع‌رسانی یکپارچه برنا رسانه به چندمرحله‌ای اجراشده است. 

در حوزه کرونا نیز دیجیتال ساینیج برنا رسانه نقش بسزایی در اطلاع‌رسانی رعایت بهداشت فردی و فاصله‌گذاری اجتماعی داشته است به‌طوری‌که ویدئوهای آموزشی متنوع در دیجیتال ساینیج برنا رسانه در حال پخش است و تأثیر زیادی در آگاهی پرسنل از طریق دیجیتال ساینیج برنا رسانه نقش می‌بندد.
1399/06/18