افزایش تعداد نقاط دیجیتال ساینیج در استان قزوین

افزایش تعداد نقاط دیجیتال ساینیج در استان قزوین

اداره کل مالیات استان قزوین، یک سازمان بزرگ و چندین طبقه و دارای چندین بخش متفاوت است.

این سازمان با توجه به تعداد بالای نمایشگر در ساختمان‌ها و تعداد بالای کارمندان، به‌منظور بهبود در عملکرد اطلاع‌رسانی از دیجیتال ساینیج برنا رسانه از شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس استفاده کرده است.

دیجیتال ساینیج برنا رسانه

روابط عمومی الکترونیک یا دیجیتال سامانه‌ای بر مبنای فن‌آوری دیجیتال ساینیج و امکانات خاص آن است. این نرم‌افزار که اطلاع‌رسانی سراسری بر روی نمایشگرهای دیجیتال متعدد را در لحظه ممکن می‌سازد به‌عنوان جایگزینی برای اطلاع‌رسانی سنتی در سازمان‌ها و ادارات است. 

با استفاده از این سیستم مشکلات و محدودیت‌های نصب اطلاعیه‌ها و اخبار در بوردهای روابط عمومی از بین می‌رود و می‌توان با ایجاد طراحی‌های چندرسانه‌ای نامحدود و ارسال آن‌ها به نمایشگرها یا زمان‌بندی کردن محتوای قابل پخش تمامی نمایشگرها را از یک نقطه کنترل کرد.

دیجیتال ساینیج برنا رسانه با امکان محتوا گذاری هوشمند در نمایشگرها به‌این‌ترتیب که گروه‌بندی نمایشگرها توسط نرم‌افزار تحت وب دیجیتال ساینیج برنا رسانه انجام‌شده و روابط عمومی می‌تواند از این طریق محتوای هوشمند متفاوت به هر نمایشگر ارسال کند و هر ناحیه از دیجیتال ساینیج برنا رسانه توسط شخص مستقل بارگذاری شده و بدین ترتیب اشتراک محتوایی در نمایشگرها حاصل می‌شود.

شرکت مهندسی برنا گستران دانش این نرم‌افزار دانش‌بنیان را با بهره‌گیری از نظرات ۲۶۰ روابط عمومی فعال به‌روزرسانی کرده و در حال حاضر به‌عنوان عضو فعال انجمن روابط عمومی ایران سعی در افزایش امکانات هر چه بیشتر این ابزار روابط عمومی الکترونیک بانام دیجیتال ساینج برنا رسانه دارد.

دیجیتال ساینیج برنا رسانه این امکان را به کاربر می‌دهد که می‌تواند لحظه‌به‌لحظه از طریق نمایشگرها تمام محتویات ارائه‌شده را ببیند و در صورت هرگونه تغیر و جابجایی یا عوض کردن محتوا به‌راحتی طبق آموزشی مکه تیم برنا رسانه می‌دهند محتوای خود را عوض کند.

مدیریت کاربران نیز از شاخص‌های کلیدی نرم‌افزار ساینیج دیجیتال برنا رسانه بوده به‌این‌ترتیب که مجوزها در تمامی قسمت نرم‌افزار وجود داشته و دست کاربر ادمین را برای این مدیریت باز گذاشته است.

شرکت برنا گستران دانش یک کارگروه گرافیکی متخصص دارد که در صورت نداشتن ایده‌ای برای طراحی از طرف شما، گروه گرافیکی شرکت متناسب با نیاز شما طراح‌هایی به شما ارائه خواهد داد.