دیجیتال ساینیج تعاملی در شرکت تولید برق حرارتی

میز خدمت برنا یا دیجیتال ساینیج تعاملی در شرکت تولید برق حرارتی

با توجه به سیاست‌های دفتر روابط عمومی وزارت نیرو، در راستای اطلاع‌رسانی یکپارچه و متمرکز، شرکت برنا گستران دانش نیز با ارائه محصول دانش‌بنیان سیستم اطلاع‌رسانی یکپارچه یا دیجیتال ساینیج برنا رسانه سهم خود را در تحقق بخشیدن این اهداف و در تأمین نیازهای روابط عمومی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها ایفا کرده است.

کارشناسان شرکت برنا گستران دانش با کسب تجربه در طی ده سال فعالیت خود درزمینه سیستم‌های اطلاع‌رسانی یکپارچه و تبلیغات سازمانی پس از تحقیق و بررسی درنهایت به این نتیجه رسیدند که واحدهای روابط عمومی علاوه بر سیستم‌های اطلاع‌رسانی یکپارچه یا دیجیتال ساینیج نیازمند سیستم‌های اطلاع‌رسانی دیجیتال ساینیج تعاملی هم هستند.

با افزایش رو به رشد ارائه خدمات الکترونیک ادارات و سازمان‌ها به افراد جامعه نیاز به سیستم‌های اطلاع‌رسانی مکمل که قابلیت دریافت اطلاعات و ارائه خدمات متناظر در سازمان‌ها بیش‌ازپیش شکل می‌گیرد. در پی این هدف شرکت برنا گستران دانش با طراحی کیوسک‌های اطلاع‌رسانی یا میز خدمت برنا اقدام به پاسخگویی این نیاز کرده‌اند.

شرکت تولید برق حرارتی بعد از راه‌اندازی و نصب سیستم اطلاع‌رسانی یکپارچه یا دیجیتال ساینیج برنا رسانه و با توجه به رضایت از خدمات شرکت برنا گستران دانش پس از دریافت اطلاعات محصول جدید کیوسک اطلاع‌رسانی یا میز خدمت برنا و با توجه به پیشینه‌ای که از سیستم دیجیتال ساینیج برنا رسانه داشتند، رضایت و تمایل خود را برای استفاده از این سیستم‌ها اعلام کرده و با توجه به این‌که یکی از شعارهای اصلی شرکت تولید برق حرارتی همگام بودن با تکنولوژی است در راستای این هدف در لابی ورودی ساختمان فوق کیوسک اطلاع‌رسانی یکپارچه یا دیجیتال ساینیج تعاملی برنا را نصب و راه‌اندازی کردند.

این سامانه ضمن توانایی اطلاع‌رسانی و راهنمایی مراجعین برای دریافت خدمات موردنظر قابلیت انجام بسیاری از خدمات سازمانی ازجمله دریافت درخواست‌ها، انتقادات و پیشنهادها و یا پیگیری مکاتبات را دارا است.، همچنین دسترسی به روزنامه‌های دارای تیراژ بالا و نشریات سازمانی در این کیوسک‌ها فراهم‌شده است که می‌تواند خود به‌عنوان یک پیشخوان کامل جراید و نشریات به کار گرفته شود.
99/02/22