پویش همدلی حمایت از کسب و کارهای مستضعفین

جنبش استادی ایران، پویش حمایت از کسب‌وکارهای مستضعفین کمیته امداد امام خمینی (ره)

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور، با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا و خواست‌های مکرر استان‌های سراسر کشور مبنی بر لزوم مشارکت در ارسال کمک‌های ‌مالی به اقشار مستضعف آسیب دیده از انتشار ویروس کرونا، با هماهنگی صورت گرفته در سازمان بسیج مستضعفین، دبیر ستاد مبارزه با کرونای سازمان بسیج اساتید کشور مأمور شده است تا با عنوان پویش جنبش استادی ایران در حمایت از کسب و کارهای مستضعفین کمیته امداد امام خمینی (ره) اقدام به ساماندهی کمک‌های نقدی استادان و مدرسان دانشگاه‌های کشور ‌کند.
در این راستا مقتضی است کمک‌های جمع آوری شده در مراکز استانی بسیج اساتید به شماره شبای اعلام شده به مراکز استانی بسیج اساتید و به نام سازمان بسیج اساتید واریز شود.
گفتنی است اشخاصی که تمایل به واریز کمک‌های مالی به طور مستقل را دارند، ‌می‌توانند از طریق روش‌های بانکی زیر اقدام کرده و تصویر سند پرداختی را به شماره ستاد جنبش استادی مبارزه با کرونا ارسال کنند. 

شماره شبا: IR030150000005151818086011
شماره حساب: ۵۱۵۱۸۱۸۰۸۶۰۱۱
شماره کارت: ۵۸۹۲۱۰۱۲۱۴۴۸۵۲۰۹
شماره ارسال سند: ۰۹۳۵۴۴۵۷۱۰۷