ساینیج برنا رسانه در شرکت توزیع برق همدان

سامانه دیجیتال ساینیج برنا رسانه در شرکت توزیع برق همدان

روابط عمومی الکترونیک یا دیجیتال سامانه‌ای بر مبنای فن‌آوری دیجیتال ساینیج و امکانات خاص آن است. این نرم‌افزار که اطلاع‌رسانی سراسری را بر روی نمایشگرهای دیجیتال متعدد در لحظه ممکن می‌سازد به‌عنوان جایگزینی برای اطلاع‌رسانی روش‌های سنتی در ادارات و سازمان‌ها است.
با استفاده از این سیستم اطلاع‌رسانی مشکلات و محدودیت‌های نصب اخبار و اطلاعیه‌ها در بوردهای روابط عمومی از بین رفته و می‌توان با ایجاد طراحی‌های چندرسانه‌ای نامحدود و ارسال آن‌ها به نمایشگرها یا زمان‌بندی کردن محتوای قابل پخش تمامی نمایشگرها را از یک نقطه کنترل کرد.
صنعت برق به‌عنوان یکی از حساس‌ترین صنایع هر کشور همیشه جایگاه پراهمیت خود را در همه نقاط جهان داراست. شرکت توزیع برق استان همدان که عهده‌دار تأمین برق مطمئن برای مشترکین است وابسته به شرکت برق منطقه‌ای باختر است که سامانه دیجیتال ساینیج برنا رسانه در آنجا به بهره‌برداری رسیده است. صنعت برق به‌عنوان یکی از حساس‌ترین صنایع هر کشور همیشه جایگاه پراهمیت خود را در همه نقاط جهان داراست.
شرکت برنا گستران دانش مجری طرح سراسری شبکه تلویزیونی تحت وب صنعت آب و برق وزارت نیرو است که پس از راه‌اندازی سرور نیرو تی وی در سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه مانند شرکت توزیع برق استان همدان نیز این سامانه را راه‌اندازی کرده است.
نصب سامانه دیجیتال ساینیج نیرو تی وی در این مجموعه با توجه به ارسال محتوای مربوط به صنعت برق از طرف وزارت نیرو در این سامانه و دریافت اطلاعیه‌ها و ابلاغ‌های سازمانی یکپارچه از طریق آن موردتوجه مسئولین شرکت فوق قرار گرفت.
شبکه تلویزیونی تحت وب صنعت آب و برق دارای این قابلیت است که به هر یک از نمایشگرهای نصب‌شده در سازمان‌ها محتوای متناسب و مختص به آن‌ها ارسال شود و همچنین در کنار اطلاع‌رسانی یکپارچه متمرکز ناحیه‌ای از آن نیز به پخش محتوای موردنظر داخل سازمانی اختصاص داده شود.
در کنار این‌ها امکاناتی مانند زمان‌بندی این اجازه را به کاربران سیستم دیجیتال ساینیج برنا رسانه می‌دهد که نمایشگرها در ساعاتی از روز که از قبل مشخص‌شده است اطلاعات داخلی سازمان را پخش کنند و در ساعاتی دیگر سامانه یکپارچه نیرو تی وی نمایش داده شود.
نرم‌افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه محدودیتی ازنظر تعداد کاربران و نمایشگرهای متصل به سرور ندارد و تمامی سازمان‌های زیرمجموعه وزارت نیرو به یک سرور متصل می‌شوند.
1399/02/16