لایو اینستاگرامی واحد فناور بارکاو پویا بینش

لایو اینستاگرامی با موضوع معرفی محصول واحد فناور بارکاو پویا بینش

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد، لایو اینستاگرامی با موضوع معرفی دستگاه (Deteraid) ساخته شده توسط واحد فناور بارکاو پویا بینش از واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس را برگزار کند.

مهمان: مهندس مسعود وحیدی، مسئول واحد مکانیک واحد فناور بارکاو پویا بینش
زمان برگزاری: ساعت 10:30 تا 11:30، روز چهارشنبه مورخ 17 اردیبهشت‌ماه ۹۹
محل برگزاری: لایو اینستاگرام- غیرحضوری