قرارداد تدوین طرح کسب و کار توسعه محصولات دارویی سنتی و طبیعی

قرارداد تدوین طرح کسب و کار توسعه محصولات دارویی سنتی و طبیعی

شرکت سرآمدان اندیشه آوینا به منظور حمایت از تجاری سازی و توسعه فعالیت های دانش بنیان و بهره داری از ظرفیت های بالقوه کشور در صنعت کشاورزی و زنبورداری با یک گروه دارویی در سطح پیش رشد، عقد قرارداد نموده است. این امر علاوه بر اشتغال زایی و کارآفرینی، به بهبود سلامت جامعه با استفاده از منابع داخلی کشور منتهی گردیده و سبب افزایش تولید ناخالص داخلی میگردد. مطابق این قرارداد، شرکت آوینا برای توسعه محصولات دارویی سنتی با برخی ویژگی های متمایز، به “تدوین طرح کسب و کار (Business Plan)” میپردازد. این قرارداد در مسیر تحقق چشم انداز شرکت آوینا و هم راستا با هدف استقرار آن در پارک علم و فناوری مدرس میباشد.
مرداد 98