نوشته‌ها

نمایشگاه هفته پژوهش سال ۱۴۰۱
معرفی پارک
پخش زنده مصاحبه رئیس پارک در حاشیه مراسم افتتاحیه ساختمان رویش پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس از شبکه خبر
موشن گرافیک ناحیه نوآوری مدرس