نوشته‌ها

پخش زنده مصاحبه رئیس پارک در حاشیه مراسم افتتاحیه ساختمان رویش پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس از شبکه خبر
موشن گرافیک ناحیه نوآوری مدرس
افتتاحیه ساختمان پردیس پژوهش