پادکست تد پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس،آنچه از صد روز عدم پذیرش فهمیدم