چهل و چهارمین ماهنامه الکترونیکی وزارت علوم

چهل و چهارمین ماهنامه الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چهل و چهارمین ماهنامه الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با موضوع ساتع بستر قراردادهای صنعت و دانشگاه منتشرشده است، علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت خبرنامه به لینک پیوست مراجعه کنند.