پادکست پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس؛ موضوع این قسمت: نکات رشد نواحی نوآوری