فراخوان طرح پویش ملی مهر استادی

فراخوان طرح پویش ملی مهر استادی، آئین همبستگی استادان با جمعیت آسیب‌دیده از همه‌گیری کرونا

به اطلاع می رساند، به همت مرکز بسیج اساتید وزارت عتف، آئین مواسات و همبستگی استادان و مدرسان با جمعیت آسیب‌دیده از همه‌گیری کرونا در دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی، کاربردی و مهارتی کشور با عنوان پویش ملی مهر استادی برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند کمک‌های خود را به شماره کارت زیر واریز کنند.

شماره کارت: 6037997950149824 مرکز نیکوکاری شهید شهریاری
ارسال تصویر سند پرداختی به شماره: 09354457107