برگزاری اولین جلسه کارگروه مشترک ناحیه نوآوری ‌مدرس

نخستین جلسه کارگروه مشترک ناحیه نوآوری مدرس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، این جلسه با حضور نمایندگانی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شهرداری منطقه 6 تهران و به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس برگزار شد.

ناحیه نوآوری مدرس باهدف توسعه چارچوب مفهومی زیست‌بوم نوآوری، با نگاه ویژه به مباحث اجتماعی و شهری، یه‌منظور ارزش‌آفرینی و نیل به اشتغال پایدار و اقتصاد دانش‌محور تشکیل‌شده است.

در این کارگروه مشترک، گزارشی درباره اقدامات صورت گرفته، موانع و محدودیت‌های پیش رو، ارائه شد و همچنین از نقطه نظرات، برای پیشبرد اهداف، بهره گرفته شد.

این جلسه در ساعت 8 تا 11 روز سه‌شنبه 22 مهر سال جاری در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد.

ساعت 14:30- 99/07/22