تفاهم‌نامه همکاری پارک علم و فناوری مدرس با مرکز نشر دانشگاهی

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری مدرس تفاهم‌نامه همکاری با مرکز نشر دانشگاهی دوشنبه تاریخ 21 اسفندماه منعقد شد.
این تفاهم‌نامه که با هدف گسترش زیست بوم فناوری و نوآوری به حوزه نشر و تولید محتوا و با رویکرد فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده منعقد شد. دو طرف بر لزوم راه‌اندازی مرکز نوآوری نشر توافق کرده و مقرر شد در ساختمانی که از طرف مرکز نشر دانشگاهی برای این منظور اختصاص داده می‌شود شرکت‌های دانش بنیان و موسسات مرتبط را مستقر نمایند.
پروفسور نادری منش رئیس پارک علم و فناوری مدرس ضمن تاکید بر استقرار شرکت‌های دانش بنیان حوزه علوم انسانی در این مرکز و تقویت زیست بوم فناوری و نوآوری مرکز بر آینده نگری در حوزه تولید محتوا و فناوری‌های پیش رو و نیز مدنظر قرار دادن سطح آمادگی فناوری و کشش بازار شرکت‌ها در این حوزه تاکید کردند.
آقای دکتر سودمند افشار رئیس مرکز نشر دانشگاهی نیز با تاکید بر اهتمام مرکز نشر دانشگاهی به رویکردهای نوآورانه و نگاه آینده‌نگرانه به این حوزه ابراز خرسندی کردند که تعامل با پارک علم و فناوری مدرس موجب رشد و شکوفایی هرچه بیشتر در حوزه نشر و تولید محتوا خواهد شد.