صد و یازدهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

صد و یازدهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در ساعت 10 تا 12 روز یک‌شنبه مورخ 14 اردیبهشت‌ماه 99 با حضور دکتر ابراهیمی رئیس پارک و اعضا محترم هیأت رئیسه در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد.
99/02/14