برگزاری صد و شانزدهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

صد و شانزدهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در این جلسه رئیس و مدیران پارک به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

این نشست در ساعت 8:30 تا 10:30 سه‌شنبه 18 شهریور سال جاری در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد.

ساعت 14:00- 99/06/18