برگزاری صد و چهل ونهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

صد و چهل ونهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در این جلسه رئیس و مدیران پارک به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

این نشست در ساعت 10:30 تا 12:30 ‌‌شنبه 21 اسفند سال جاری در سالن جلسات ساختمان جوانه برگزار شد.