برگزاری مراسم روز درختکاری در سایت بابایی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

مراسم روز درختکاری در روز سه‌شنبه 17 اسفند سال جاری با رعایت فاصله اجتماعی و دستورالعمل‌های بهداشتی در سایت بابایی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس برگزار شد.

مراسم روز درختکاری به‌منظور ایجاد همبستگی و تقویت روحیه نشاط و بالندگی با حضور رئیس پارک، دکتر حسین نادری‌منش جمعی از معاونین و کارکنان برگزار شد.

در این مراسم دکتر حسین نادری‌منش ضمن خیرمقدم و تبریک روز درخت‌کاری و هفته منابع طبیعی در خصوص اهمیت درختکاری و حیات در کره زمین سخنرانی کردند.

در ادامه مراسم، تعدادی نهال برای نکوداشت هفته منابع طبیعی و روز درخت‌کاری و ترویج فرهنگ دوستی با طبیعت و احیای کاشته شد.