برگزاری اولین نشست فصلی مدیران شرکت‌های مؤسساتی مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

اولین نشست فصلی مدیران شرکت‌های مؤسساتی مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک دانشگاه تربیت‌مدرس این جلسه با حضور مدیران عامل شرکت‌های مؤسساتی مستقر در پارک در محل سالن کنفرانس ساختمان پويش پردیس پژوهش پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس برگزار شد.

در ابتدای اين نشست دكتر مسعود ابراهيمی رئیس پارک، به ایراد سخنرانی پرداخت. پس ‌از آن مهندس محمد حسين‌زاده صلواتی، مديرمؤسسات پارکی، گزارشی از وضعيت فعلی مؤسسات در پارک و نقش مؤسسات در پارک‌های علم و فناوری ارائه کرد.

در ادامه طی مراسم معارفه شركت‌های مؤسساتی با یکدیگر آشنا شدند و جلسات B2B باهدف افزايش تعامل میان شرکت‌های مستقر برگزار شد. این نشست در ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار شد.

ساعت 10:30-99/06/30