دومین جلسه همفکری برنامه راهبرد مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

دومین جلسه همفکری برنامه راهبرد مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس از ساعت 8 تا 10 روز یک‌شنبه مورخ 21 اردیبهشت‌ماه 99 با حضور رئیس محترم پارک و اعضای محترم هیأت رئیسه برگزار شد.
99/02/21