دومین جلسه همفکری برنامه راهبرد مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

دومین جلسه همفکری برنامه راهبرد مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس از ساعت ۸ تا ۱۰ روز یک‌شنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۹۹ با حضور رئیس محترم پارک و اعضای محترم هیأت رئیسه برگزار شد.
۹۹/۰۲/۲۱