برگزاری دومین جلسه کمیسیون دائمی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

دومین جلسه کمیسیون دائمی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در این جلسه رئیس کمیسیون دائمی، دکتر نیلی، معاون مرکز هیأت‌های امنا و هیأت ممیزه، دکتر کسکه، دکتر قادری فر و دکتر کشمیری، اعضا کمیسیون دائمی، رئیس دانشگاه تربیت مدرس، دکتر احمدی، رئیس پارک و دبیر کمیسیون دائمی، دکتر ابراهیمی و جمعی از اعضای کمیسیون در اتاق شورای دانشگاه تربیت مدرس به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

این نشست در ساعت 8 سه‌شنبه 17 تیر سال جاری برگزار شد.

ساعت 14- 99/04/17