برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

جلسه فوق‌العاده شورای فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌‎مدرس تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در این جلسه رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس، دکتر احمدی، معاون منابع انسانی دانشگاه، دکتر موسوی کوهپر رئیس پارک، دکتر مسعود ابراهیمی و سایر اعضای شورای فناوری پارک به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

این نشست به‌صورت تلفیقی حضوری و مجازی در ساعت 15:30 تا 17:30 ‌شنبه 8 آذر سال جاری در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد.

ساعت 13:00- 99/09/09